Coby79 » Specials » Odd en cd

Gedragsstoornissen ODD en CD

Gedragsstoornissen ODD en CD ODD en CD zijn gedragsstoornissen die voorkomen bij kinderen. ODD is een opstandige gedragsstoornis, CD is de verergerde vorm daarvan: een antisociale gedragsstoornis. Deze stoornissen zijn niet zo bekend als bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS, maar wel minstens zo ingrijpend. Het opvoeden van een kind met ODD of CD is een zware taak, waar men goed hulp bij kan gebruiken. Ook zijn er verschillende andere manieren waardoor het opvoeden iets beter zal gaan. Denk aan speciaal onderwijs, medicatie, trainingen en een andere manier van opvoeden.

Opvoeding van een kind met ODD of CD

Het opvoeden van een kind met ODD of CD is een erg zware taak voor ouders. Deze kinderen zijn opstandig, dwars en driftig. Ze denken dat ze constant benadeeld worden en iedereen tegen hen is. Ze zijn snel geprikkeld, maken veel ruzie en krijgen driftbuien. Als eerste is het belangrijk de oorzaak hiervan te onderzoeken: is er daadwerkelijk sprake van een gedragsstoornis, of is het een gedragsprobleem wat met de juiste sturing te verhelpen is?

Structuur en regels

In de opvoeding van een kind met ODD of CD is het erg belangrijk om voor een paar basisdingen te zorgen. Structuur is heel belangrijk. Hoe meer de dingen gaan zoals ze normaal altijd gaan, hoe rustiger en acceptabeler het is voor het kind. Regels zijn erg belangrijk, het kind weet dan waar het aan toe is en er zal minder strijd zijn om onduidelijkheden. Ook is het belangrijk welk gedrag acceptabel is, en welk gedrag absoluut niet, en welke consequenties daar aan vast zitten.

Medicatie

Medicatie is een lastig iets. Het liefste wil niemand zijn kind medicijnen geven. Maar soms heb je geen keus. Dan is het kiezen tussen medicatie, of een kind wat volledig ontspoort. Het is lastig om de juiste medicatie voor een kind met ODD of CD te vinden, elk kind reageert weer anders op medicatie, en het is ook afhankelijk van of er sprake is van co-morbiditeit.

Odd op school

Een kind met ODD of CD is moeilijk te handhaven op school. Met extra begeleiding en tijd, kan een kind eventueel op het reguliere onderwijs blijven. Maar veel kinderen met ODD of CD gaan naar het speciaal onderwijs. Hier zijn de leerkrachten opgeleid om met deze speciale doelgroep te werken. Vaak is er ook sprake van co-morbiditeit. Dat wil zeggen dat er naast deze stoornis, vaak nog wel meer problemen zijn, zoals de stoornis ADHD of PDD-NOS. Op het speciaal onderwijs is goed opgeleid en gemotiveerd personeel, kleinere klassen, meer begeleiding en mogelijkheden.

Hulpmiddelen en financiële regelingen

Als je een kind met ODD of CD hebt, zijn er verschillende regelingen waar men gebruik van kan maken. Op het reguliere onderwijs is er de LGF, een leerling gebonden financiering. Dit is een 'rugzakje met geld' waarmee extra hulp kan worden ingekocht door de school. Hierdoor kan een kind langer op het reguliere onderwijs blijven.
De PGB is een persoonsgebonden budget, waarmee ouders thuis hulp kunnen inkopen. Denk hierbij aan een logeerboerderij waar het kind één keer paar maand heen gaat om de ouders te ontlasten. Maar ook privézwemles, omdat een groepje niet haalbaar is. En bijvoorbeeld speciale therapieën die normaal niet vergoed worden.
TOG is een tegemoetkoming onkosten gehandicapten. Als een kind voldoende PGB uren krijgt in de week, kunnen ouders aanspraak maken op de TOG.
ODD - oppositioneel opstandige gedragsstoornis

ODD - oppositioneel opstandige gedragsstoornis

ODD betekent letterlijk: Oppositional Defiant Disorder, oftewel een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Een opstandige-gedragsstoornis die bij kinderen (en volwassenen) voor kan komen. Het is ee…
CD - antisociale gedragsstoornis

CD - antisociale gedragsstoornis

CD is een agressieve gedragsstoornis, het is een verergerde vorm van gedragsstoornis ODD. Een kind met CD is opstandig, dwars en driftig, het vertoont ongewenst gedrag als stelen, vernielingen en vech…
ODD - opvoeding

ODD - opvoeding

ODD is een gedragsstoornis, het betekent in het Nederlands een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Kinderen met ODD zijn heel moeilijk in de opvoeding. Ze tolereren weinig tot geen gezag, zijn e…
Structuur bieden, voor kinderen met gedragsproblemen

Structuur bieden, voor kinderen met gedragsproblemen

Kinderen met gedragsstoornissen hebben een duidelijke structuur nodig in de opvoeding. Daardoor krijgen ze minder prikkels en meer duidelijkheid in de dagelijkse dingen. Ze zullen minder dwars zijn om…
Opvoeden - belangrijke regels

Opvoeden - belangrijke regels

Iedereen kent ze wel, de basisregels in de opvoeding. Voor elke ouder zijn deze basisregels een goede leidraad in de opvoeding. Dat betekent niet dat ze allemaal precies moeten worden nageleefd. Elke…
Opvoeden - problemen oplossen

Opvoeden - problemen oplossen

Opvoeden is een zware taak, er is geen precieze handleiding voor. Er zijn al vele boeken over opvoeding geschreven en tv-programma's over gemaakt. Iedere ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden. Ma…

Straffen, belonen en negeren

Er zijn drie manieren om op gedrag van kinderen te reageren; belonen, straffen en negeren. Wanneer pas je welke methode toe en waarom?
ODD en CD  Medicatie

ODD en CD Medicatie

Er is geen speciale medicatie voor kinderen met ODD en CD. Wel zijn er medicijnen die goed kunnen helpen de agressie in toom te houden en worden gegeven als een kind naast ODD of CD nog ander stoornis…
Communicatie met kinderen met gedragsstoornissen

Communicatie met kinderen met gedragsstoornissen

Kinderen met gedragsstoornissen hebben behoefte aan duidelijkheid in de taal. Ze vinden het moeilijker om instructies te begrijpen, daarom moeten deze duidelijk en kort zijn. Ook is het belangrijk nie…
Kinderen met ODD - in de klas

Kinderen met ODD - in de klas

Een kind met ODD (een oppositioneel opstandige gedragsstoornis) heeft problemen met gehoorzamen, is erg driftig, zoekt snel ruzie, is opstandig en houdt zich niet aan regels. In de klas en andere situ…
Gepubliceerd door Coby79 op 17-02-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Boek: Opstandig, dwars en driftig - Coby Hartog-Polkerman
  • Boek: Minder Dwars en Driftig - Coby Hartog-Polkerman