Coby79 » Mens en Samenleving
Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 7 van 7 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Communicatie met kinderen met gedragsstoornissen

Communicatie met kinderen met gedragsstoornissen

Kinderen met gedragsstoornissen hebben behoefte aan duidelijkheid in de taal. Ze vinden het moeilijker om instructies te begrijpen, daarom moeten deze duidelijk en kort zijn. Ook is het belangrijk nie… Pedagogiek, ODD en CD, 20-07-2007
Kinderen met ODD - in de klas

Kinderen met ODD - in de klas

Een kind met ODD (een oppositioneel opstandige gedragsstoornis) heeft problemen met gehoorzamen, is erg driftig, zoekt snel ruzie, is opstandig en houdt zich niet aan regels. In de klas en andere situ… Pedagogiek, ODD en CD, 18-01-2008
ODD - opvoeding

ODD - opvoeding

ODD is een gedragsstoornis, het betekent in het Nederlands een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Kinderen met ODD zijn heel moeilijk in de opvoeding. Ze tolereren weinig tot geen gezag, zijn e… Pedagogiek, ODD en CD, 27-05-2008
Opvoeden - belangrijke regels

Opvoeden - belangrijke regels

Iedereen kent ze wel, de basisregels in de opvoeding. Voor elke ouder zijn deze basisregels een goede leidraad in de opvoeding. Dat betekent niet dat ze allemaal precies moeten worden nageleefd. Elke… Pedagogiek, ODD en CD, 30-07-2007
Opvoeden - problemen oplossen

Opvoeden - problemen oplossen

Opvoeden is een zware taak, er is geen precieze handleiding voor. Er zijn al vele boeken over opvoeding geschreven en tv-programma's over gemaakt. Iedere ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden. Ma… Pedagogiek, ODD en CD, 10-09-2007

Straffen, belonen en negeren

Er zijn drie manieren om op gedrag van kinderen te reageren; belonen, straffen en negeren. Wanneer pas je welke methode toe en waarom? Pedagogiek, ODD en CD, 30-07-2007
Structuur bieden, voor kinderen met gedragsproblemen

Structuur bieden, voor kinderen met gedragsproblemen

Kinderen met gedragsstoornissen hebben een duidelijke structuur nodig in de opvoeding. Daardoor krijgen ze minder prikkels en meer duidelijkheid in de dagelijkse dingen. Ze zullen minder dwars zijn om… Pedagogiek, ODD en CD, 20-07-2007
Schrijf mee!