Coby79 » Specials
Specials 1 - 1 van 1

Specials van Coby79

Gedragsstoornissen ODD en CD

Gedragsstoornissen ODD en CD

ODD en CD zijn gedragsstoornissen die voorkomen bij kinderen. ODD is een opstandige gedragsstoornis, CD is de verergerde vorm daarvan: een antisociale gedragsstoornis. Deze stoornissen zijn niet zo be…